Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.05.2020 14:19

Karta veřejné zakázky #311/19
Dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra

Informace

ID zakázky
7023
Název zakázky
Dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra
Číslo spisu VZ
311/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je dodávka gelových čidel otáček trakčního motoru pro tramvajová vozidla Vario, 13T, Anitra dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.04.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty