Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2023 17:35

Karta veřejné zakázky #NR-27-20-OŘ-Ko
PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Informace

ID zakázky
7086
Název zakázky
PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Číslo spisu VZ
NR-27-20-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2020-011039
Číslo oznámení z TED
2020/S 067-159591
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD – Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.06.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
02.12.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.