Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 08:16

Karta veřejné zakázky #NR-09-20-PŘ-To
"Ořezy stromoví"

Informace

ID zakázky
7089
Název zakázky
"Ořezy stromoví"
Číslo spisu VZ
NR-09-20-PŘ-To
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Předmětem plnění Rámcové smlouvy je kácení stromů, ořezy stromoví a keřů podél tramvajových a trolejbusových tratí

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění z této Rámcové smlouvy o dílo je kácení stromů, ořezy stromoví a keřů podél tramvajových a trolejbusových tratí provozovaných objednatelem a dále v areálech a dalších objektech objednatele (dále také jen dílo) podle jednotlivých Dílčích objednávek objednatele. V rámci tohoto poptávkového řízení budou uzavřeny rámcové smlouvy o dílo s více zhotoviteli.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.04.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
20.07.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.