Stav: Ukončená

Serverový čas: 31.07.2021 05:19

Karta veřejné zakázky #2020/1
Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)

Informace

ID zakázky
7363
Název zakázky
Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky – II. etapa (podpora bydlení)
Číslo spisu VZ
2020/1
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 378 687,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
45300000-0 - Stavební montážní práce
44161110-0 - Plynové rozvodné sítě
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45231000-5 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmět veřejné zakázky spočívá ve vybudování infrastruktury v místní části Rychlov, lokalitě Trávníky, navazující na již realizovanou 1. etapu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky spočívá ve vybudování infrastruktury v místní části Rychlov, lokalitě Trávníky, navazující na již realizovanou 1. etapu. Detailně tato stavba zahrnuje prodloužení stávajícího plynovodního, vodovodního a kanalizačního řádu, veřejného osvětlení a veřejných komunikací, a také nové parcelní rozčlenění předmětné lokality. Cílem stavby má být vytvoření 16 samostatných stavebních parcel připravených k výstavbě nových rodinných domů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.06.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.06.2020 10:01:00
Zadávací lhůta do
01.10.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.