Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.09.2020 10:46

Karta DNS #1802/2020
Elektrická energia 2021-2024

Informace

ID zakázky
7391
Název zakázky
Elektrická energia 2021-2024
Číslo spisu VZ
1802/2020
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
900 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie pre potreby mesta Žiar nad Hronom. Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Žiar nad Hronom, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 00:00:00
Plánované otevírání žádostí
07.07.2020 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

Zakázky