Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.07.2020 10:58

Karta DNS #1/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informace

ID zakázky
7514
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Číslo spisu VZ
1/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 115-278655
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
31 009 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Doplňující CPV kód
33199000-1 - Zdravotní oblečení
35113410-6 - Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům
18140000-2 - Doplňky k pracovním oděvům
39518000-6 - Nemocniční prádlo
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33199000-1 Lekárske odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 Doplnky pracovných odevov
39518000-6 Nemocničná bielizeň
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Další kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty

1/A Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

1/B Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

2 Návleky na obuv vysoké

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál / Jedná sa o príslušenstvo k obleku
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

3/A Respirátor FFP2 pre všeobecné použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

3/B Respirátor FFP2 pre špeciálne použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

4 Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

5/A Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

5/B Jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

6/A Ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

6/B Ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

7 Ochranná polomaska

Stav
Zrušená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

8 Filter P3 k ochrannej polomaske

Stav
Zrušená
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

9 Vrece na biologický odpad

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

10 Jednorázový plášť

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

11 Návleky na obuv

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

12 Chirurgická tvárová maska (jednorázová)

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

13 Chirurgická tvárová maska (opakovateľne použiteľná)

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

14 Čiapka

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

15 Ochranný štít

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

16 Odberové sety

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy