Stav: Zrušená

Serverový čas: 30.09.2023 07:40

Karta veřejné zakázky #2020047
Výměna VZT technologie CPA Delfín Uherský Brod

Informace

ID zakázky
7652
Název zakázky
Výměna VZT technologie CPA Delfín Uherský Brod
Číslo spisu VZ
2020047
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 600 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
Doplňující CPV kód
45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výměna vzduchotechniky včetně montáže v budově CPA Delfín Uherský Brod.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výměna vzduchotechniky včetně montáže v budově CPA
Delfín Uherský Brod, zahrnující měření a regulace, výměny potrubí a provedení stavebních prací.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.06.2020 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
CPA Delfín, příspěvková organizace
Adresa
Slovácké nám. 2377
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem: MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.