Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2021 18:18

Karta veřejné zakázky #S-SLE/22551/20
Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova

Informace

ID zakázky
7683
Název zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova
Číslo spisu VZ
S-SLE/22551/20
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
16 599 471,50 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45211000-9 - Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů - bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení - účel užívání se nemění.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů - bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení - účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 8 bytových domů na ulici Chrustova č. p. 260/8, 261/10, 262/12, 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 32 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny sedlovou střechou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění, zdrojem tepla je závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn. V nedávné době byla v objektech provedena výměna oken za nová plastová, tato budou ponechána.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23. 06. 2020 v 09:00 hodin. Zástupci účastníků, majících zájem o účast na prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí u domu na ul. Chrustova 1505/16.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.08.2020 10:05:00
Zadávací lhůta do
23.11.2020

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.