Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 09:03

Karta zakázky #12349-MUT-009
Nákup kameniva pre LS Sabinov časť A - výzva č.1

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
7799
Název zakázky
Nákup kameniva pre LS Sabinov časť A - výzva č.1
Číslo spisu VZ
12349-MUT-009
Evidenční číslo zakázky
01/03/23/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Sabinov frakcie 32/63 v množstve 300 ton, 63/90 v množstve 300 ton, 90/180 v množstve 200 ton. Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Sabinov a okolie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Sabinov a okolie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2020 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.06.2020 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing.Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty