Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:33

Karta zakázky #12349-MUT-013
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 1

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
7816
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 1
Číslo spisu VZ
12349-MUT-013
Evidenční číslo zakázky
071/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 604,450 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva bez dopravy pre OZ Topoľčianky, frakcia 0/4 množstvo 25 ton, frakcia 0/63 množstvo 55 ton, frakcia 16/32 množstvo 270 ton, frakcia 32/63 množstvo 500 ton, frakcia 63/125 množstvo 150 ton. Miesto vykládky bude ES Topoľčianky, Moravecká 2, 951 93 Topoľčianky. Opis predmetu zákazky je uvedený aj vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Tovar bude odoberaný postupne podľa potrieb verejného obstarávateľa, predpokladá sa odber v priebehu tretieho kvartálu 2020.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2020 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.07.2020 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Topoľčianky
Adresa
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Slovenská republika
Administrátor VZ
Miroslav Španár
miroslav.spanar@lesy.sk
+421 918333536

Dokumenty