Stav: Probíhající

Serverový čas: 05.07.2020 16:30

Karta veřejné zakázky #02.2020
Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu

Informace

ID zakázky
7830
Název zakázky
Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Číslo spisu VZ
02.2020
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Doplňující CPV kód
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Zpracování architektonické studie, projektové dokumentace, realizace průzkumů

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, realizace průzkumů, zpracování projektové dokumentace (pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby), provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Více viz zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.07.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
14.10.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.