Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 09:31

Karta veřejné zakázky #OVS 85/2020 Pe
Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Informace

ID zakázky
7836
Název zakázky
Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
Číslo spisu VZ
OVS 85/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
77313000-7 - Služby při údržbě parků
Doplňující CPV kód
77311000-3 - Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
77341000-2 - Prořezávání stromů
77315000-1 - Vysazování
77312000-0 - Služby související s odstraňováním plevele
77314000-4 - Služby při údržbě pozemků
90721100-8 - Ochrana krajiny
90721700-4 - Ochrana ohrožených druhů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Sad Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace extenzivního sadu v místní části města Bystřice pod Hostýnem – Rychlov, a to průběžnou obnovou bez radikálních a velkoplošných zásahů, s cílem zajistit jeho kontinuální vývoj. Návrh jednotlivých částí si klade za cíl výsadbu nových ovocných dřevin a ošetření stávajících perspektivních či biologicky hodnotných jedinců. Při obnově sadu bude nutné některé přestárlé, odumřelé a neperspektivní dřeviny odstranit (bude řešeno před samotnou realizací, mimo veřejnou zakázku). Vybrané kmeny však budou ponechány na lokalitě pro tvorbu broukovišť. Dílčím cílem projektu je také odstranění náletových dřevin a tvorba stromových torz zejména u doupných dřevin, jejichž ponechání zachová úkrytové možnosti pro zjištěné netopýry a saproxylický hmyz. Vedlejší aktivitou projektu je i vybudování suché skládané zídky, která se stane úkrytovým místem pro živočichy, kteří preferují teplo a sucho, např. ještěrky, čmeláci, pavouci a divoké včely.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.07.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.