Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.07.2020 10:42

Karta veřejné zakázky #MK/A/2020/15378
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice

Informace

ID zakázky
7891
Název zakázky
Veterinárna asanačná služba-zber kadáverov (VŽP) na území mesta Košice
Číslo spisu VZ
MK/A/2020/15378
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
51 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
85200000-1 - Veterinární služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu , prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat a ich častí tiel (kadáverov), vedľajšieho živočíšneho produktu kategórie č. 1 (ďalej len „ VŽP“) na pozemných komunikáciách a miestnych komunikáciách a ciest II a III. triedy , a pozemkoch (verejné parkoviská, plochy verejnej zelene ) vo vlastníctve a v správe mesta Košice nepretržite 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy v prílohe č.1 k výzve.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.07.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.07.2020 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Monika Cesnaková
monika.cesnakova@kosice.sk
+421 556419135

Dokumenty