Stav: Probíhající

Serverový čas: 21.10.2020 17:48

Karta DNS #DNS 2/2020
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce

Informace

ID zakázky
7898
Název zakázky
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce
Číslo spisu VZ
DNS 2/2020
Evidenční číslo zakázky
23714 - MUP
Číslo oznámení z TED
2020/S 127-309529
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
8 032 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek vyhlasovaných v zriadenom DNS budú stavebné práce na jednoduchú rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Nitra. Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním, vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania obrubníkov, odvodnenia.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na jednoduchú rekonštrukciu a asfaltovanie komunikácií v správe mesta Nitra, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovanie a bežná údržba cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
03.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
03.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
04.08.2023 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty