Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 08:35

Karta zakázky #12349-MUT-006
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 3

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
7901
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 3
Číslo spisu VZ
12349-MUT-006
Evidenční číslo zakázky
71/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
95 130,000 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky: Lesná cesta Javorová, Klenovec, okres Rimavská Sobota.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
13.07.2020 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty