Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.07.2020 11:44

Karta veřejné zakázky #NR-70-20-PŘ-Če
Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12

Informace

ID zakázky
7908
Název zakázky
Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12
Číslo spisu VZ
NR-70-20-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je „Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.08.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
02.11.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.