Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2020 10:47

Karta veřejné zakázky #109/20
Dodávka páskové knihovny

Informace

ID zakázky
7911
Název zakázky
Dodávka páskové knihovny
Číslo spisu VZ
109/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka páskové knihovny

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění zakázky je dodávka páskové knihovny, a to včetně instalace a konfigurace dodávaných komponent. Součástí předmětu plnění je také dodávka zálohovacích médií, čistících pásek a poskytování služeb servisní podpory od výrobce zařízení na uvedenou knihovnu. Předmět plnění je blíže specifikovaný v příloze č. 1 této poptávkové dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.07.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty