Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:15

Karta zakázky #12349-MUT-027
Nákup kameniva pre LS Šaštín , LS Holíč -časť A výzva č.1

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
7988
Název zakázky
Nákup kameniva pre LS Šaštín , LS Holíč -časť A výzva č.1
Číslo spisu VZ
12349-MUT-027
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je kamenivo pre lesné cesty a odvozné miesta Lesnej správy Šaštín a Lesnej správy Holíč

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2020 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
28.07.2020 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Šaštín
Adresa
Pri rybníku 1301
Šaštín
908 41, Slovenská republika
Administrátor VZ
Vladimír Forman
vladimir.forman@lesy.sk
+421 918334865

Dokumenty