Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.08.2020 19:57

Karta veřejné zakázky #NR-106-20-OŘ-Ko
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník

Informace

ID zakázky
7994
Název zakázky
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Číslo spisu VZ
NR-106-20-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2020-025793
Číslo oznámení z TED
2020/S 144-355743
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky je zpracování následujících projektových dokumentací „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení, resp. ve stupni pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8, resp. příloha č. 10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.08.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
22.02.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.