Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:35

Karta zakázky #12349-MUT-029
Nákup kameniva pre OZ Levice časť A bez dopravy pre k.ú.Ladzany

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
7997
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Levice časť A bez dopravy pre k.ú.Ladzany
Číslo spisu VZ
12349-MUT-029
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom je dodanie kameniva rôznych frakcií do k.ú.Ladzany. Miestom vykládky bude k.ú.Ladzany

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
21.07.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.07.2020 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Administrátor VZ
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty