Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 14:06

Karta zakázky #03/LS04/OZ23/2020
Nákup kameniva pre LS Kokošovce časť A - výzva č.3

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8007
Název zakázky
Nákup kameniva pre LS Kokošovce časť A - výzva č.3
Číslo spisu VZ
03/LS04/OZ23/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Kokošovce frakcie 32/63 v množstve 1 000 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Kokošovce a okolie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Kokošovce a okolie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.07.2020 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing.Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty