Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.01.2021 09:27

Karta veřejné zakázky #NsPCL397/20-právní
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
8036
Název zakázky
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL397/20-právní
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 950 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
79710000-4 - Bezpečnostní služby
Doplňující CPV kód
79713000-5 - Strážní služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb (dále jen „služba“) v areálech zadavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Popis předmětu VZ

Rozsah služeb:
• Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
• pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
• dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
• dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
• bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
• zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
• klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
• okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
• napojení ostrahy areálu na pult centrální ochrany (PCO),
• zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času 5 min. ze základny,
• kompatibilita se zavedeným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.),
• Zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.07.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.07.2020 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.