Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2021 01:25

Karta DNS #VO-07-2020
Nákup IKT pre potreby univerzity

Informace

ID zakázky
8076
Název zakázky
Nákup IKT pre potreby univerzity
Číslo spisu VZ
VO-07-2020
Evidenční číslo zakázky
25598 - MUT
Číslo oznámení z TED
2020/S 136-334135
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 524 510,25 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zriadeného DNS budú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.Pôjde predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.
V zriadenom DNS bude verejný obstarávateľ nakupovať aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

Tento DNS je zriadený len pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
14.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
14.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
10.09.2024 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2
Trenčín
911 50, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová, Karol Meliška
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Další kontakty
E-mail: karol.meliska@apuen.sk; Telefón: +421 948243889
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Dokumenty

Zakázky