Stav: Probíhající

Serverový čas: 21.10.2020 17:36

Karta DNS #DNS/20/01
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků

Informace

ID zakázky
8130
Název zakázky
Dynamický nákupní systém - dodávky léčivých přípravků
Číslo spisu VZ
DNS/20/01
Evidenční číslo zakázky
Z2020-024808
Režim veřejné zakázky
Zvláštní postup
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
200 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
33600000-6 - Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávky léčivých přípravků

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky léčivých přípravků do ústavní lékárny zadavatele. Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne dodavatel pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit dílčí veřejnou zakázku DNS na více částí a stanovit pravidla pro podání nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky a způsobu jejich hodnocení.

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
17.08.2020 09:00:00
Lhůta pro podání žádostí - zavedené DNS
21.08.2024 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Adresa
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Alena Ševčíková
alena.sevcikova@nnm.cz
+420 566801602
Další kontakty
Sylva Klementová
sylva.klementova@nnm.cz
+420 566801619
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Dokumenty