Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:30

Karta zakázky #12349-MUT-047
Nákup kameniva pre OZ Kriváň časť A - bez dopravy pre rok 2020

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8142
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Kriváň časť A - bez dopravy pre rok 2020
Číslo spisu VZ
12349-MUT-047
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
24 250,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Kriváň -obdobie realizácie od 10. 08.2020 - 31.12. 2020 v celkovom množstve 3700 t priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 8/11 - 700 t,
frakcia 0/32 - 500 t,
frakcia 0/63 - 500 t,
frakcia 32/63 - 1500 t,
frakcia 63/125 - 300 t,
lomový kameň- 200 t.
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravná vzdialenosť z výrobne do obce Kriváň,
- výrobňa (kameňolom- názov lomu a obce),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa (len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke -" Návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Štefan Sarvaš
stefan.sarvas@lesy.sk
+421 918335510

Dokumenty