Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2022 22:52

Karta veřejné zakázky #NsPCL 420/20-právní
Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
8167
Název zakázky
Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL 420/20-právní
Evidenční číslo zakázky
Z2020-025414
Číslo oznámení z TED
2020/S 141-346189
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
24111500-0 - Lékařské plyny
Doplňující CPV kód
24111900-4 - Kyslík
24110000-8 - Průmyslové plyny
44610000-9 - Nádrže, zásobníky, podobné nádoby a tlakové nádoby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění průběžných dodávek medicinálního kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů v tlakových nádobách na dobu 48 měsíců v druzích a množstvích odpovídajícím aktuální potřebě zadavatele v daném časovém období na základě dílčích objednávek potřebné k zajištění řádného výkonu hlavní činnosti zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávky kapalného kyslíku a medicinálních a technických plynů, pronájem tlakových lahví na dané období, ADR poplatek, silniční poplatek, dopravné do místa plnění, instalaci telemetrických jednotek na 2 zásobníky kapalného kyslíku, jejich pronájem zadavateli a údržbu po celou dobu účinnosti smlouvy a zároveň pravidelnou údržbu a servis zásobníků kapalného kyslíku, které jsou ve vlastnictví zadavatele.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.08.2020 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.