Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.08.2020 09:38

Karta veřejné zakázky #NR-108-20-OŘ-Ko
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu

Informace

ID zakázky
8195
Název zakázky
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu
Číslo spisu VZ
NR-108-20-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2020-025964
Číslo oznámení z TED
2020/S 145-358011
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
1 400 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu“ je rozdělen na tři (3) samostatné části.
Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení, resp. ve stupni pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8, resp. příloha č. 10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.08.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
24.02.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu, část 1 „Lokalita Mírová

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
600 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu, část 2 „Lokalita Michálkovice“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
300 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Infrastruktura pro elektromobilitu, část 3 „Lokalita Vítkovická“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
500 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy