Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.08.2020 19:56

Karta veřejné zakázky #NR-99-20-PŘ-Ko
Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace

Informace

ID zakázky
8215
Název zakázky
Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace
Číslo spisu VZ
NR-99-20-PŘ-Ko
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Výkon inženýrské činnosti - Systém elektrické požární signalizace

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování odborných služeb – zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby „Systém elektrické požární signalizace“ (dále jen „stavba“) v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., včetně výkonu technického dozoru stavebníka (to vše dále jen jako „Inženýrská činnost“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Příkazní smlouvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.08.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
17.11.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.