Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.08.2020 19:32

Karta veřejné zakázky #NR-77-20-PŘ-Če
Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní

Informace

ID zakázky
8268
Název zakázky
Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní
Číslo spisu VZ
NR-77-20-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní“.
Předmětem stavebních úprav v části stavby měnírny Kolejní je zřízení místnosti serverovny a místnosti zázemí servisu pro její občasnou obsluhu, a to do dvou místností stávajících skladů náhradních dílů a elektromateriálů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.08.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
19.11.2020

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.