Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 12:59

Karta zakázky #1/8-12/25/2020
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T- časť A (bez dopravy) - výzva č. 1

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8291
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T- časť A (bez dopravy) - výzva č. 1
Číslo spisu VZ
1/8-12/25/2020
Evidenční číslo zakázky
71/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
29 355,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky: OZ Vranov n/T

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
14.08.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Dokumenty