Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.08.2020 20:25

Karta veřejné zakázky #ID 1328
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Informace

ID zakázky
8300
Název zakázky
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Číslo spisu VZ
ID 1328
Evidenční číslo zakázky
Vestník č. 165/2020 - 04.08.2020 zn. 29913 WNP
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
92 300,00 EUR
Hlavní CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
Doplňující CPV kód
45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky v aule a šatniach s perspektívou minimalizovania odberu tepla od doterajšieho zdroja s použitím tepelného čerpadla v nadväznosti na vyhlášku ZO MZ SR-Hygienické požiadavky na pracovné prostredie v znení neskorších predpisov. Požiadavka na rekonštrukciu vzduchotechniky pozostáva z nedostatočného výkonu tepla pre priestory auly a šatní. Obhliadkou bolo zistené, že v strojovni vzduchotechniky je nainštalovaná jednotka vzt, ktorá už nespĺňa možnosť rekonštrukcie, nakoľko daný typ sa už nevyrába a nie sú k dispozícií ani náhradné súčiastky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.08.2020 09:15:00

Zadavatel

Název organizace
Gymnázium Andreja Kmeťa
Adresa
Kolpašská 1738/9
Banská Štiavnica
96901, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/369

Dokumenty