Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.07.2022 20:52

Karta veřejné zakázky #36/2020/sir
Město Šternberk – Regenerace sídliště Nádražní – 2. etapa – projektová dokumentace

Informace

ID zakázky
8321
Název zakázky
Město Šternberk – Regenerace sídliště Nádražní – 2. etapa – projektová dokumentace
Číslo spisu VZ
36/2020/sir
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Regenerace sídliště Nádražní – 2. etapa – projektová dokumentace

Popis předmětu VZ

Zpracování projektové dokumentace regenerace sídliště Nádražní ve Šternberku, navazující na provedenou 1. etapu regenerace.
Navazující 2. etapa regenerace obsahuje řešení regenerace veřejných prostranství, vč. souvisejících úprav technické a dopravní infrastruktury, řešení mobiliáře,... Dopravní infrastruktura pak zahrnuje především optimalizaci tras všech druhů dopravy (automobilová, pěší), řešení dopravy v klidu.
Součástí 2. etapy regenerace je i nové přemostění „Sprchového potoka“.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s „Programem regenerace sídliště Nádražní ve Šternberku“

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.08.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty