Stav: Probíhající

Serverový čas: 26.10.2020 19:05

Karta veřejné zakázky #ORM/0495/20
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA04: Tvorba strategických dokumentů - Plán udržitelné městské mobility

Informace

ID zakázky
8531
Název zakázky
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA04: Tvorba strategických dokumentů - Plán udržitelné městské mobility
Číslo spisu VZ
ORM/0495/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů Plánu udržitelné městské mobility.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod včetně analytických prací a průzkumů na reprezentativním vzorku obyvatel.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.11.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Petr Velecký, 572 805 233, petr.velecky@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.