Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:13

Karta zakázky #4/2020
Nákup kameniva pre OZ Levice časť A bez dopravy pre LS Ľuboreč

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8547
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Levice časť A bez dopravy pre LS Ľuboreč
Číslo spisu VZ
4/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 600,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií pre LS Ľuboreč. Miestom vykládky bude k.ú.Ľuboreč

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
08.09.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Administrátor VZ
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty