Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2023 09:15

Karta zakázky #5067/2020/1191
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, ES Oravský Podzámok, časť B (s dopravou) – výzva č.1

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8650
Název zakázky
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, ES Oravský Podzámok, časť B (s dopravou) – výzva č.1
Číslo spisu VZ
5067/2020/1191
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 845,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Námestovo - Expedičný sklad Oravský Podzámok

P.č. Materiál / frakcia Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 4/8 50
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/63 50
3. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 32/63 100
4. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 63/125 50

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.09.2020 09:20:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Adresa
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty