Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 23:10

Karta zakázky #12349-MUT-079
Nákup kameniva pre OZ Revúca časť A, výzva č.1/2020 - bez dopravy

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8669
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Revúca časť A, výzva č.1/2020 - bez dopravy
Číslo spisu VZ
12349-MUT-079
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
18 750,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Revúca obdobie realizácie od 1.10.2020 - 30.03. 2021 v celkovom množstve 6 000 t priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 0/32 - 2000 t,
frakcia 16/32 - 1500 t,
frakcia 32/63 - 1500 t,
frakcia 4/8 - 500 t,
frakcia 32/90 - 500t.
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravná vzdialenosť z výrobne do Mesta Revúca,
- výrobňa (kameňolom- názov lomu a obce),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa (len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke -" Návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2020 07:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Revúca
Adresa
Námestie Slobody 2
Revúca
050 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Lucia Huľuková
lucia.hulukova@lesy.sk
+421 918335793

Dokumenty