Stav: Zrušená

Serverový čas: 28.09.2023 11:13

Karta zakázky #12349-MUT-083
Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Strážske, frakcia 32 - 63, 63 - 125

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8736
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Strážske, frakcia 32 - 63, 63 - 125
Číslo spisu VZ
12349-MUT-083
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 398,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Strážske, frakcia 32 - 63 mm, 63 - 125 mm

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.09.2020 09:15:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Sobrance
Adresa
Kúpeľská 69
Sobrance
073 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Marián Sejna
marian.sejna@lesy.sk
+421 918333845

Dokumenty