Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:50

Karta zakázky #12349-MUT-084
Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Sečovce, frakcia 16 - 32, 32 - 63 a lomové kamenivo

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
8737
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Sečovce, frakcia 16 - 32, 32 - 63 a lomové kamenivo
Číslo spisu VZ
12349-MUT-084
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 644,80 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup kameniva pre OZ Sobrance, LS Sečovce, frakcia 16 - 32 mm, 32 - 63 mm a lomové kamenivo

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.09.2020 09:45:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Sobrance
Adresa
Kúpeľská 69
Sobrance
073 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Marián Sejna
marian.sejna@lesy.sk
+421 918333845

Dokumenty