Stav: Probíhající

Serverový čas: 27.09.2020 10:01

Karta veřejné zakázky #VZ2020-060-MOL-ITS
DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport

Informace

ID zakázky
8813
Název zakázky
DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport
Číslo spisu VZ
VZ2020-060-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
200 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení a zadání stavby „DPS – ZŠ JUDr. Mareše – plochy pro sport“.
Jedná se o rekonstrukci a revitalizaci ploch pro sportovní využití v areálu školy dle předložených podkladů.
Dokumentace bude rozpočtově dělena na jednotlivé objekty. Objekt SO 10 – Venkovní přednáškový prostor se zpracovávat nebude.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.09.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.