Stav: Probíhající

Serverový čas: 27.01.2021 17:40

Karta veřejné zakázky #MUHO 10104/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – KONEKTIVITA, IT

Informace

ID zakázky
8857
Název zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – KONEKTIVITA, IT
Číslo spisu VZ
MUHO 10104/2020 OPM
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 470 350,00 Kč
Hlavní CPV kód
30195200-4 - Elektronické tabule a příslušenství
Doplňující CPV kód
30200000-1 - Počítače
30230000-0 - Zařízení související s počítači
30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237200-1 - Počítačová příslušenství
30213000-5 - Osobní počítače
30213300-8 - Stolní počítač
38652100-1 - Promítací přístroje
38652120-7 - Video projektory
39162000-5 - Vzdělávací vybavení
48190000-6 - Balík programů pro oblast vzdělávání
45310000-3 - Elektroinstalační práce
45314000-1 - Instalace a montáž telekomunikačního zařízení
32420000-3 - Síťová zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Konektivita, IT“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Popis předmětu VZ

Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je příprava, nastavení a instalace školní síťové infrastruktury, zajištění konektivity školy k veřejnému internetu (WAN), vnitřní konektivita školy (LAN) a instalace dalších bezpečnostních prvků podle podmínek a požadavků specifikovaných v dokumentaci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.10.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
08.12.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.