Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 16:38

Karta veřejné zakázky #MUHO 10105/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ

Informace

ID zakázky
8860
Název zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ
Číslo spisu VZ
MUHO 10105/2020 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2021-002300
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 591 566,00 Kč
Hlavní CPV kód
39100000-3 - Nábytek
Doplňující CPV kód
39113600-3 - Lavice
39112000-0 - Židle
39160000-1 - Školní nábytek
39162000-5 - Vzdělávací vybavení
48190000-6 - Balík programů pro oblast vzdělávání
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Mobiliář“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Popis předmětu VZ

Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je dodávka mobiliáře, který bude umístěn v prostorách školy, zejména v jazykových učebnách, učebnách informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, dále ve velkém kabinetu a kabinetu fyziky a chemie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 10:30:00
Zadávací lhůta do
05.12.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.