Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 17:52

Karta veřejné zakázky #MUHO 10108/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT)

Informace

ID zakázky
8862
Název zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – ELEKTRO SLABOPROUD (PRO KONEKTIVITU A IT)
Číslo spisu VZ
MUHO 10108/2020 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2020-043872
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
715 499,00 Kč
Hlavní CPV kód
45310000-3 - Elektroinstalační práce
Doplňující CPV kód
39162000-5 - Vzdělávací vybavení
48190000-6 - Balík programů pro oblast vzdělávání
45314000-1 - Instalace a montáž telekomunikačního zařízení
32420000-3 - Síťová zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Elektro slaboproud (pro Konektivitu a IT)“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Popis předmětu VZ

Popis plnění veřejné zakázky: Předmětem zadávacího řízení je technologická kompletace systému konektivity v rekonstruované části objektu ZŠ Vančurova Hodonín. Řešení sestává z montáže datových rozvaděčů a koncových prvků do již provedené hrubé instalace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 12:00:00
Zadávací lhůta do
05.12.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.