Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.10.2020 09:02

Karta veřejné zakázky #NR-101-20-PŘ-To
Modernizace systému detekce úniku plynu

Informace

ID zakázky
9013
Název zakázky
Modernizace systému detekce úniku plynu
Číslo spisu VZ
NR-101-20-PŘ-To
Evidenční číslo zakázky
NR-101-20-PŘ-To
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

„Modernizace systému detekce úniku plynu“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s

Popis předmětu VZ

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Modernizace systému detekce úniku plynu“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.
Členění díla podle jednotlivých areálů Dopravního podniku Ostrava a.s.:
A. Areál autobusy Hranečník
B. Areál autobusy Poruba
C. Areál dílny Martinov
Dílo je dále členěno do jednotlivých dílčích částí, pro všechny areály:
První dílčí část díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)
Druhá dílčí část díla - Realizace/instalace systému detekce úniku plynu
Součásti předmětu plnění je také provádění servisních služeb a dalších odborných dodávek a služeb s cílem zajištění řádného provozu zařízení „Systém detekce úniku plynu“.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.11.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
11.03.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.