Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:11

Karta zakázky #12349-MUT-091
Nákup kameniva pre OZ Rimavská Sobota (LS Klenovec, LS Hnúšťa, LS Rimavská Sobota a LS Brádno - Tisovec) - časť A - 2/2020

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
9035
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Rimavská Sobota (LS Klenovec, LS Hnúšťa, LS Rimavská Sobota a LS Brádno - Tisovec) - časť A - 2/2020
Číslo spisu VZ
12349-MUT-091
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
20 252,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je nákup kameniva bez dopravy (časť A) pre OZ Rimavská Sobota v množstvách podľa frakcií: frakcia 0-32 - 1000 ton, frakcia 4-8 - 400 ton, frakcia 16-32 - 600 ton, frakcia 32-63 - 1800 ton a frakcia 32-90 - 600 ton. Miestom vykládky bude DHS Hnúšťa. Platnosť zmluvy bude do 31.3.2021.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.10.2020 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Rimavská Sobota
Adresa
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Lukáš Pohly
lukas.pohly@lesy.sk
+421 918333159

Dokumenty