Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.06.2021 07:42

Karta DNS #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Komunikace