Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.12.2020 03:08

Karta veřejné zakázky #MUHO 10716/2020 OPM
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Informace

ID zakázky
9138
Název zakázky
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
Číslo spisu VZ
MUHO 10716/2020 OPM
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění
Doplňující CPV kód
66514110-0 - Pojištění motorových vozidel
66516100-1 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel s připojištěním .

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel s připojištěním pro tyto organizace:

- Město Hodonín, IČ: 00284891
- TESPRA Hodonín s.r.o., IČ: 25512251
- Městská bytová správa, spol. s r.o., IČ: 63489953
- TEZA Hodonín, p.o., IČ: 66609984
- ZOO Hodonín, p.o., IČ: 44164289

Bližší vymezení předmětu plnění zakázky obsahují také přílohy této výzvy č. 1 až 5. V příloze č. 6 dokládáme škodní průběh.

Zadavatel v souladu s ust. § 36 odst. 4 ZZVZ sděluje, že vymezení předmětu plnění vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to makléřská společnost RENOMIA, a. s., IČ: 48391301, tel.: 511 126 050, fax.: 511 126 051, se sídlem v Brně, Holandská 8.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
- pojistná částka minimálně 100/100 mil. Kč (škoda na zdraví/škoda na majetku) u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
- výše spoluúčasti u havarijního pojištění dle požadavku uvedeného u jednotlivých vozidel v přílohách č. 1 až 5,
- pojištění všech obvodových skel bez spoluúčasti dle požadavku uvedeného u jednotlivých vozidel v přílohách č. 1 až 5,
- pojištění úrazu přepravovaných osob dle požadavku uvedeného u jednotlivých vozidel v přílohách č. 1 až 5 s minimálními limity 200 000 Kč smrt následkem úrazu/ 400 000 Kč trvalé následky úrazu/ 20 000 Kč doba nezbytného léčení
- smlouvy budou navrženy na období požadované doby plnění,
- způsob úhrady pojistného pololetně,
- v průběhu trvání smluv musí být umožněno vyřazovat stávající vozy a zařazovat nové vozy za stejných cenových podmínek (viz také čl. 9 odst. 9.2 ZD),
- v průběhu trvání smluv může docházet, v důsledku předchozího ustanovení, ke změně celkové ceny pojištění (viz také čl. 9 odst. 9.2 ZD).
- pojištění se musí vztahovat na země EU

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.10.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
26.01.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.