Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 12:02

Karta zakázky #K2/2020/05/99
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 2

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
9162
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 2
Číslo spisu VZ
K2/2020/05/99
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 048,300 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva bez dopravy pre OZ Topoľčianky,
frakcia 0/63 množstvo 65 ton,
frakcia 0/125 množstvo 65 ton,
frakcia 4/8 množstvo 200 ton,
frakcia 8/16 množstvo 65 ton,
frakcia 16/32 množstvo 300 ton,
frakcia 32/63 množstvo 500 ton,
frakcia 63/125 množstvo 150 ton.
Miesto vykládky bude ES Topoľčianky, Moravecká 2, 951 93 Topoľčianky.
Opis predmetu zákazky je uvedený aj vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Tovar bude odoberaný postupne podľa potrieb verejného obstarávateľa, predpokladá sa odber v priebehu štvrtého kvartálu 2020 a prvého kvartálu 2021.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2020 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Topoľčianky
Adresa
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Slovenská republika
Administrátor VZ
Róbert Šusták
robert.sustak@lesy.sk
+421 918333515

Dokumenty