Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 23:11

Karta zakázky #11/LSSNV/OZPO/2020
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves - výzva č. 11

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
9257
Název zakázky
Nákup kameniva bez dopravy - zimný posyp, časť A- OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves - výzva č. 11
Číslo spisu VZ
11/LSSNV/OZPO/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 400,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Spišská Nová Ves frakcie 8/16 v množstve 200 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky v k.ú. Spišská Nová Ves a blízke okolie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Spišská Nová Ves a okolie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.10.2020 13:15:00
Plánované otevírání nabídek
29.10.2020 13:45:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty