Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.10.2020 19:17

Karta veřejné zakázky #6360/2020/OVO-001.
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava

Informace

ID zakázky
9280
Název zakázky
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava
Číslo spisu VZ
6360/2020/OVO-001.
Režim veřejné zakázky
Prípravné trhové konzultácie
Druh zadávacího řízení
Prípravné trhové konzultácie
Druh veřejné zakázky
Služby
Hlavní CPV kód
60100000-9 - Služby silniční dopravy
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“) týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti niektorých požiadaviek na poskytovanie služieb u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).

Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektami niektoré dôležité aspekty zabezpečovania služieb vo verejnom záujme. Z uvedeného dôvodu budú konzultované oblasti:

1. Skúsenosti a návrhy dopravcov na veľkosť obsluhovaného územia jedným dopravcov
2. Spôsoby garancie plnenia zmluvy najmä v nábehovom období.

Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie. Verejný obstarávateľ bude konzultovať aj so skupinou relevantných subjektov, ak prejavia spoločný záujem o konzultácie. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov túto výzvu zverejní aj na svojej webovej stránke a v profile verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom o verejnom obstarávaní.

Termíny a lhůty

Len komunikácia
23.10.2020 16:00:00

Zadavatel

Název organizace
Žilinský samosprávny kraj
Adresa
Komenského 48
Žilina
01109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty