Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.10.2022 11:24

Karta DNS #IKT/NCZI/2020
IKT pre potreby NCZI

Informace

ID zakázky
9293
Název zakázky
IKT pre potreby NCZI
Číslo spisu VZ
IKT/NCZI/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 207-501756
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
9 995 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Doplňující CPV kód
30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
48800000-6 - Informační systémy a servery
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 48100000-9 softvérové balíky, 48800000-6 Informačné systémy a servery a 30000000-9 Kancelárske stroje a počítačové zariadenia.

Poznámka

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS
23.11.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
23.11.2020 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Dokumenty

softvérové balíky

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
48100000-9 - Balík programů určený pro specifické odvětví
Doplňující CPV kód
48200000-0 - Balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet
48300000-1 - Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu
48400000-2 - Balík programů pro obchodní transakce a soukromé podnikání
48500000-3 - Balík programů pro komunikace a multimédia
48600000-4 - Balík databázových a operačních programů
48700000-5 - Nástroje pro balíky programů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

informačné systémy a severy

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Doplňující CPV kód
48800000-6 - Informační systémy a servery
48900000-7 - Různé balíky programů a počítačové systémy
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

kancelárske stroje a počítačové zariadenia

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Doplňující CPV kód
30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
30200000-1 - Počítače
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Zakázky